HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย

วันหยุดราชการของศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ปี 2562

ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น และไปรษณีย์ไทยทั้ง 11 แห่ง ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณีของสถานทูตญี่ปุ่น:

Date Day Holidays 2019
01 มกราคม อังคาร วันขึ้นปีใหม่
02 มกราคม พุธ วันหยุดปีใหม่
03 มกราคม พฤหัสบดี วันหยุดปีใหม่
14 มกราคม จันทร์ วันบรรลุนิติภาวะ
19 กุมภาพันธ์ อังคาร วันมาฆบูชา
21 มีนาคม วันพฤหัส วันเข้าฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น
08 เมษายน จันทร์ วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
15 เมษายน จันทร์ วันสงกรานต์
16 เมษายน จันทร์ วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
20 พฤษภาคม จันทร์ วันหยุดชดเชยวิสาขบูชา
16 กรกฎาคม อังคาร วันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม พุธ วันเข้าพรรษา
29 กรกฎาคม จันทร์ วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12 สิงหาคม จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
23 กันยายน จันทร์ วันเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น
14 ตุลาคม จันทร์ วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม พุธ วันปิยมหาราช
05 ธันวาคม พฤหัสบดี วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9
10 ธันวาคม อังคาร วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
30 ธันวาคม จันทร์ วันสิ้นปี
31 ธันวาคม อังคาร วันสิ้นปี