HOME I  English  I  Thai  I  Japanese   
การขอ
วีซ่าญี่ปุ่น
ใน
ประเทศไทย
ทำประกันภัยการเดินทาง

การเดินทางไปต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น แต่อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้และหากเป็นเช่นนั้นอาจก่อให้เกิคค่าใช้จ่ายราคาแพงและท้าทายในการรับมือโดยเฉพาะในต่างประเทศ คุณสามารถขจัดความเครียดนั้นได้ได้โดยทำกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

ค้นหาแผนการประกันจากบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณหรือครอบครัว

การใช้ข้อมูลของคุณ

เพื่อให้ บริษัทประกันสามารถเสนอราคาให้คุณได้วีเอฟเอสโกลบอลจะต้องส่งต่อข้อมูลของคุณให้พวกเขา ดังนั้นการคลิก 'ดำเนินการต่อ' แสดงว่าคุณยินยอมให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณนอกเครือข่ายโดยที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงของเราจะไม่มีผลบังคับใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณยังสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรประกันภัยของเราได้ -สามารถหาข้อมูลเหล่านี้ในเว็บไซต์พันธมิตรประกันภัยของเราเมื่อคุณคลิกผ่านไปยังหน้าถัดไปกลับไป ดำเนินการต่อ